Křesadlo – cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci

Ve středu, 17. března, převzala desítka dobrovolníků z rukou pražského primátora Pavla Béma  cenu Křesadlo. Ta je určena „obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci"...

Předávání cen se uskutečnilo v rezidenci primátora a bylo  spojeno s koktejlem a klavírním vystoupením Pavly Schönové, je symbolickým poděkováním těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, pomáhají postiženým lidem či vedou různé organizace, které rehabilitují myšlenku dobrovolnictví.

Cenu dostávají lidé, které navrhly neziskové organizace či jednotlivci a vybrala je komise složená ze zástupců neziskových organizací, novinářů a zástupců státní správy a samosprávy. Ocenění mají různé osudy.

Mezi oceněnými je i předsedkyně FIT-ILCO, Praha a nově předsedkyně Českého ILCO .

Pomáhá překonávat tabu

Paní Marie Ředinová kromě svého zaměstnání s velkým nasazením vede občanské sdružení FIT-ILCO, dále navštěvuje onkologické oddělení VFN v Praze 2 jako dobrovolnice Amelie, ale navíc pomáhala Lize proti rakovině v propagaci prevence rakoviny tlustého střeva. Vytvořila přehlednou prezentaci „prevence rakoviny tlustého střeva", kterou uplatnila na velkém množství akcí. Pomohla řadě lidí zvládnout psychicky život se stomií, nevšední je její snaha o odtabuizování tohoto tématu.

Vzdávám jim hold

„Jsem velmi rád, že v našem městě žijí lidé, kterým není lhostejný osud jejich spoluobčanů a ve svém volném čase se věnují těmto záslužným aktivitám. Z toho důvodu jsem poctěn tím, že těmto dobrovolníkům můžeme alespoň tímto způsobem poděkovat. Věřím, že v budoucnu počet spoluobčanů zapojených do dobrovolnických aktivit stále poroste," řekl primátor hl. města Prahy MUDr. Pavel Bém.

MariePraha04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webhosting pro OSUDY.CZ poskytuje zdarma od roku 2005 společnost IGNUM, s.r.o.