Celý obsah webu a jeho funkce se Vám zobrazí až po přihlášení. Vše zdarma. Registrace je nutné opatření proti virům, hackerům a robotům.

budeme rádi za každou podporu na TRANSPARENTNÍM ÚČTU 2401789726/2010 nebo na BĚŽNÉM ÚČTU 228824874/0300

Dne 16.10.2009 jsme se (Ing. Jan Nachtigal a Mgr.Dana Nachtigalová) zúčastnili velmi zajímavého Celostátního setkání pacientů s lymfomem, které každoročně pořádá občanské sdružení Lymfom Help.

V levém spodním okraji v sekci tlačítek OSTATNÍ byly provedeny dvě úpravy:

  • vzhledem k tomu, že na prohlížeči Internet Expoler od Microsoft přestala fungovat (díky neustálé modernizaci tohoto produktu) flashová aplikace FOTOGALERIE, byla tato dočasně zneveřejněna
  • vzhledem k tomu, že se množí příspěvky od Vás, našich návštěvníků, které nelze obsahově přiřadit k Vaším životním příběhům a jedná se většinou o zajímavosti a drobné či užitečné rady, bylo založeno tlačítko PŘÍSPĚVKY NAŠICH ČTENÁŘŮ - kde budou všechny Vaše neosobní, ale důležité informace od Vás zvěřejňovány

Pište a zasílejte vše, co se hodí i pro ostatní a my Vaše příspěvky rádi uveřejníme!

správce Honza Nachtigal

V rámci kontaktování organizací, které svojí činností pomáhají onkologickým pacientům, jsem nalezl z mého pohledu významnou Alianci žen s rakovinou prsu, o. p. s. Po vzájemné komunikaci se zástupkyní Aliance - paní magistrou Dagmarou Boháčkovou si Vám dovoluji přímo z materiálů Aliance tuto organizaci více přiblížit:

Ve středu 7.října 2009 jsme měli v sídle našeho občanského sdužení velmi milou návštěvu.

S cílem dojednat detaily vzájemné spolupráce především v oblasti společného diskusního fóra na internetu pro onkologické pacienty jsme přivítali zástupce Lymfom Helpu o.s., paní Hanu Kohoutovou a paní Mgr. Petru Štětkovou (první zleva).

K dnešnímu dni tj. neděle 27.září 2009 jsme ukončili anketu, která byla na našem webu déle než půl roku a ptala se Vás (našich čtenářů) velmi jednoduše na porovnání dvou politiků, kteří ovlivnili a ovlivňují vývoj našeho zdravotnictví.

Vážení čtenáři,

jsme v okamžiku, kdy byste se měli dozvědět o další nové aktivitě našeho občanského sdružení a našich dalších záměrech pro posílení pomoci nemocným rakovinou a jejich blízkým.

Podkategorie